برچسب: WFO

04 مهر 1401

تفاوت بین WFO و WFM چیست؟

در حال حاضر سازمان‌های زیادی وجود دارند که در مراکز تماس خود از فناوری‌های WFO و WFM استفاده نمی‌کنند. آن‌ها کارهای خود را به صورت

14 شهریور 1401

بهینه سازی نیروی کار چیست؟

بهینه سازی نیروی کار از یک کسب‌وکار پشتیبانی می‌کند. با ارائه داده‌های مهم در مورد عملکرد نیروی کار به رشد آن‌ها کمک می‌کند. بهینه سازی