تهران، خیابان مطهری خیابان کوه نور، بن بست هشتم، پلاک ۸، طبقه سوم

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

نمونه مکالمات کارشناسان مرکز تماس همکال

در زیر تعدادی از صوت‌های مکالمات کارشناسان تماس همکال آورده شده است. در این مکالمات، اطلاعات محرمانه کارفرمایان و اشخاص پاسخ‌دهنده، نیامده است. همچنین، این مکالمات با توجه به متن (اسکریپت) تماس و سناریوهای محتملی که کارفرمایان در متن در نظر گرفته‌اند، انجام می‌شود. طبیعی است که هر چه متن کامل‌تر باشد و سناریوهای محتمل بیشتری درون آن در نظر گرفته شده باشد، مکالمه تعاملی‌تر خواهد شد.

نمونه صوت‌های پشتیبانی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های پشتیبانی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های بازاریابی و فروش

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲
صوت شماره ۳

نمونه صوت‌های بازاریابی و فروش

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲
صوت شماره ۳

نمونه صوت‌های اطلاع رسانی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های اطلاع رسانی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های نظرسنجی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های نظرسنجی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲