درباره همکال

درباره همکال

داستان همکال

داستان همکال

همکال؛ پیشرونده و پایدار

مرکز تماس (ارتباطات) و خدمات همکال، با ماموریت پشتیبانی و انجام فعالیت‌های برون‌سپاری شده کسب‌وکارها و سازمان‌ها در سال 99 شروع به کار کرد. «برون‌سپاری» به معنی سپردن بخشی از کارهای یک مجموعه به اشخاص و مجموعه‌ی بیرونی است. معمولا فعالیت‌ها و فرآیندهایی که در یک سازمان بنابر تعداد ورودی سازمان باید تکرار شوند و از طرفی قابل استانداردسازی و اتوماتیک‌سازی بیش از حد نبوده و به «انسان» وابسته‌اند، می‌توانند توسط مراکز برون‌سپاری و پشتیبانیِ فرآیند، اجرا شوند. بسیاری از فعالیت‌های قابل برون‌سپاری، فعالیت‌هایی هستند که به صورت دورکاری قابل انجامند. با استفاده از برون‌سپاری، کسب‌وکارها و سازمان‌ها دیگر هزینه‌ی فضا، تجهیزات، بیمه‌ی نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی و … را نخواهند داشت و همچنین حجم فرآیندها و فعالیت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها کاهش خواهد یافت و مجموعه، سبک‌‌تر خواهد شد و این فرصتی را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند که بر روی فرآیندها و خدمات اصلی خود تمرکز بیشتری داشته باشند. در شکل زیر بعضی از رایج‌ترین خدمات مراکز برون‌سپاری در اقصی نقاط دنیا نمایش داده شده است.

چشم‌انداز «همکال» تبدیل شدن به گزینه‌ی اول سازمان‌ها و کسب‌وکارها برای برون‌سپاری فرآیندهای ارتباط با مخاطبان و مشتریان است.

همکال؛ پیشرونده و پایدار

مرکز تماس (ارتباطات) و خدمات همکال، با ماموریت پشتیبانی و انجام فعالیت‌های برون‌سپاری شده کسب‌وکارها و سازمان‌ها در سال 99 شروع به کار کرد. «برون‌سپاری» به معنی سپردن بخشی از کارهای یک مجموعه به اشخاص و مجموعه‌ی بیرونی است. معمولا فعالیت‌ها و فرآیندهایی که در یک سازمان بنابر تعداد ورودی سازمان باید تکرار شوند و از طرفی قابل استانداردسازی و اتوماتیک‌سازی بیش از حد نبوده و به «انسان» وابسته‌اند، می‌توانند توسط مراکز برون‌سپاری و پشتیبانیِ فرآیند، اجرا شوند. بسیاری از فعالیت‌های قابل برون‌سپاری، فعالیت‌هایی هستند که به صورت دورکاری قابل انجامند. با استفاده از برون‌سپاری، کسب‌وکارها و سازمان‌ها دیگر هزینه‌ی فضا، تجهیزات، بیمه‌ی نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی و … را نخواهند داشت و همچنین حجم فرآیندها و فعالیت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها کاهش خواهد یافت و مجموعه، سبک‌‌تر خواهد شد و این فرصتی را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند که بر روی فرآیندها و خدمات اصلی خود تمرکز بیشتری داشته باشند. در شکل زیر بعضی از رایج‌ترین خدمات مراکز برون‌سپاری در اقصی نقاط دنیا نمایش داده شده است.

چشم‌انداز «همکال» تبدیل شدن به گزینه‌ی اول سازمان‌ها و کسب‌وکارها برای برون‌سپاری فرآیندهای ارتباط با مخاطبان و مشتریان است.

کال سنتر همکال

کسب‌وکارِ شما، کسب‌وکارِ ماست...

با خدمات همکال، سبک‌تر شو، بلندتر پرواز کن!

با ما تماس بگیرید