تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و فلسطین، نبش خیابان مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۷۰ ، واحد ۵

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

تشکیل تیم فروش و خدمات فروش همکال

برخی از کسب‌وکارها برای برقراری ارتباط اولیه با مشتریان بالقوه تا زمان نهایی کردن فروش، صرفا به یک مرتبه تماس گرفتن با مشتری اکتفا نمی‌کنند. جذب مشتریان بالقوه‌ای که تاکنون نام برند تجاری یک کسب‌‌وکار را نشنیده باشند، کار ساده‌ای نیست. حتی فروشندگان حرفه‌ای نیز نمی‌توانند با یک بار صحبت کردن با این افراد، آن‌ها را به مشتریان بالفعل برند تبدیل کنند. بنابراین لزوم ایجاد یک تیم فروش برای این کسب‌وکارها حیاتی تلقی می‌شود. اما کسب‌وکارها می‌توانند با تشکیل تیم فروش خود از طریق همکال، هزینه‌های خود را کاهش دهند. همچنین با این کار تمامی مراحل فرایند خدمات بازاریابی یا فروش تلفنی خود را برون‌سپاری می‌کنند. همکال در ارائه این خدمت می‌تواند ابزارهای مورد نیاز مانند CRM، خط تلفن ویپ، نرم افزار مرکز تماس و دسترسی به صوت‌ها را به کارفرما ارائه کند.

برون‌سپاری کامل به معنی برون‌سپاری مدیریت و عاملین فروش است. در این نوع برون‌سپاری، کوچ، سوپروایزر و ایجنت به فعالیت‌هایی نظیر طراحی استراتژی می‌پردازند. طراحی استراتژی شامل شناسایی مخاطبان، انواع تماس‌ها و اسکریپت‌های مورد نیاز تحقیقات بازار و نظرسنجی و معرفی و پیگیری و سناریو است.
جمع آوری دیتا، پشتیبانی، برقراری تماس خروجی مورد نیاز با توجه به استراتژی، ارائه گزارش‌ها به صورت دوره‌ای و ارتباط با واحد مالی نیز انجام می‌شود.

برون‌سپاری عاملین فروش تنها بخشی از برون‌سپاری کامل است که می‌تواند به صورت جداگانه به کسب‌وکارها ارائه شود. در این نوع برون سپاری، سوپروایزر و کارشناس تماس به فعالیت‌هایی نظیر جمع آوری دیتای مربوط به مخاطبان هدف یا مشتریان بالقوه کسب و کار، پشتیبانی، برقراری تماس خروجی مورد نیاز با توجه به استراتژی (اسکریپت و سناریوی تماس، ساعات برقراری تماس و …) ارائه شده از سوی کارفرما و ارتباط با واحد مالی می‌پردازند. 

برون‌سپاری کامل به معنی برون‌سپاری مدیریت و عاملین فروش است. در این نوع برون‌سپاری، کوچ، سوپروایزر و ایجنت به فعالیت‌هایی نظیر طراحی استراتژی می‌پردازند. طراحی استراتژی شامل شناسایی مخاطبان، انواع تماس‌ها و اسکریپت‌های مورد نیاز تحقیقات بازار و نظرسنجی و معرفی و پیگیری و سناریو است.
جمع آوری دیتا، پشتیبانی، برقراری تماس خروجی مورد نیاز با توجه به استراتژی، ارائه گزارش‌ها به صورت دوره‌ای و ارتباط با واحد مالی نیز انجام می‌شود.

برون‌سپاری عاملین فروش تنها بخشی از برون‌سپاری کامل است که می‌تواند به صورت جداگانه به کسب‌وکارها ارائه شود. در این نوع برون سپاری، سوپروایزر و کارشناس تماس به فعالیت‌هایی نظیر جمع آوری دیتای مربوط به مخاطبان هدف یا مشتریان بالقوه کسب و کار، پشتیبانی، برقراری تماس خروجی مورد نیاز با توجه به استراتژی (اسکریپت و سناریوی تماس، ساعات برقراری تماس و …) ارائه شده از سوی کارفرما و ارتباط با واحد مالی می‌پردازند. 

خدمات فروش و تشکیل تیم فروش

مزیت‌های تیم فروش و خدمات فروش همکال

راهکارهای تضمین کیفیت خدمات تیم فروش همکال

بازاریابی تلفنی،خدمات فروش و تشکیل تیم فروش

تفاوت «خدمات تشکیل تیم فروش» با «بازاریابی و فروش تلفنی»

شاید در نگاه اول خدمت «تشکیل تیم فروش» با خدمات «بازاریابی و فروش تلفنی» یکسان باشد، اما این دو خدمت، با یکدیگر تفاوت دارند. در خدمت «بازاریابی تلفنی» و «فروش تلفنی»، همکال تنها به عنوان تماس‌گیرنده عمل می‌کند. سپس مطابق با سناریوی ارائه شده از سوی کارفرما، اقدام می‌کند؛ همچنین دیتابیس مشتریان کسب‌وکار برای تماس را کارفرما به همکال ارائه می‌کند. اما در خدمت «تشکیل تیم فروش»، همکال، تمامی فعالیت‌های واحد بازاریابی و فروش تلفنی کسب‌وکار را برعهده می‌گیرد. این فعالیت‌ها شامل تحقیقات بازار، تدوین استراتژی فروش، شناسایی مخاطبان هدف کسب‌وکار، جمع‌آوری اطلاعات، تهیه سناریو و اسکریپت تماس است. در مرحله آخر کارشناسان تماس به برقراری تماس خروجی برای نهایی کردن فروش می‌پردازند. البته باید توجه کرد که همکال در اجرای تمامی این مراحل با کارفرما هماهنگی لازم را دارد و مطابق با خط مشی‌ها و استراتژی‌های کلان ارائه شده از سوی کارفرما، عمل می‌کند.

مراحل دریافت خدمات تیم فروش

اعلام نیازمندی‌ و ارائه اطلاعات کسب‌وکار

اعلام نیازمندی به همکال و ارائه اطلاعاتی در مورد محصولات و خدمات کسب‌وکار، مخاطبان و مشتریان کسب‌وکار، بسترهای فروش و انتظارات از تیم بازاریابی و فروش تلفنی از طریق جلسات آنلاین و حضوری. 

ارائه طرح‌نامه پیشنهادی همکال، مذاکره و انعقاد قرارداد

با توجه به نتایج مرحله قبل، همکال پروپوزال تشکیل تیم فروش را به مشتری ارائه می‌دهد. پس از بررسی پروپوزال و مذاکره در خصوص نوع همکاری و خدمات همکال، قرارداد همکاری و توافقنامه NDA  بین طرفین منعقد می‌گردد.

تشکیل تیم فروش

همکال یک تیم فروش تلفنی با توجه به نیازمندی‌های کسب و کار تشکیل می‌دهد و سوپروایزر (مدیر و ناظر تیم) را به کارفرما متصل می‌کند تا ادامه فرایند با نظارت سوپروایزر و مشورت کارفرما، طبق سازوکار مشخص شده انجام پذیرد.

تخصیص خط تلفن، نرم افزار مرکز تماس و CRM

همکال، زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت شامل خط تلفن، نرم افزار مرکز تماس و CRM را (در صورت نیاز) به کارفرما و تیم فروش تخصیص می‌دهد. همچنین امکانات CRM و ویژگی‌های مورد نظر، با توجه به نیازمندی کسب و کار سفارشی سازی می‌شود.

اجرای فعالیت‌ها

تیم فروش و سوپروایزر آموزش‌هایی در خصوص محصولات و خدمات کسب و کار را از کارفرما دریافت می‌کند و با توجه به استراتژی‌ها و خط مشی‌های طراحی شده، فعالیت خود را شروع می‌کند.

مراحل دریافت خدمات تیم فروش

1. اعلام نیازمندی‌ و ارائه اطلاعات کسب‌وکار

اعلام نیازمندی به همکال و ارائه اطلاعاتی در مورد محصولات و خدمات کسب‌وکار، مخاطبان و مشتریان کسب‌وکار، بسترهای فروش و انتظارات از تیم بازاریابی و فروش تلفنی از طریق جلسات آنلاین و حضوری. 

2. ارائه طرح‌نامه پیشنهادی همکال، مذاکره و انعقاد قرارداد

با توجه به نتایج مرحله قبل، همکال پروپوزال تشکیل تیم فروش را به مشتری ارائه می‌دهد. پس از بررسی پروپوزال و مذاکره در خصوص نوع همکاری و خدمات همکال، قرارداد همکاری و توافقنامه NDA  بین طرفین منعقد می‌گردد.

3. تشکیل تیم فروش

همکال یک تیم فروش تلفنی با توجه به نیازمندی‌های کسب و کار تشکیل می‌دهد و سوپروایزر (مدیر و ناظر تیم) را به کارفرما متصل می‌کند تا ادامه فرایند با نظارت سوپروایزر و مشورت کارفرما، طبق سازوکار مشخص شده انجام پذیرد.

4. تخصیص خط تلفن، نرم افزار مرکز تماس و CRM

همکال، زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت شامل خط تلفن، نرم افزار مرکز تماس و CRM را (در صورت نیاز) به کارفرما و تیم فروش تخصیص می‌دهد. همچنین امکانات CRM و ویژگی‌های مورد نظر، با توجه به نیازمندی کسب و کار سفارشی سازی می‌شود.

5. اجرای فعالیت‌ها

تیم فروش و سوپروایزر آموزش‌هایی در خصوص محصولات و خدمات کسب و کار را از کارفرما دریافت می‌کند و با توجه به استراتژی‌ها و خط مشی‌های طراحی شده، فعالیت خود را شروع می‌کند.

برای دریافت تعرفه خدمات، با ما تماس بگیرید.

برای دریافت تعرفه خدمات، با ما تماس بگیرید.

جدیدترین مقالات خدمات فروش

مقالات خدمات فروش