گفتگوی آنلاین (پشتیبانی چتی) همکال

گفتگوی آنلاین یک روش متداول خدمات مشتری یا پشتیبانی است که از طریق استفاده از یک برنامه پیام رسان یا ربات گفتگوی چتی به مشتریان کمک می‌کند. امروزه مزیت گفتگوهای آنلاین بیشتر از گذشته مورد توجه کسب‌وکارها قرار گرفته است. به طوری که در کنار پشتیبانی تلفنی، از این روش هم برای تعامل با مشتریان استفاده می‌کنند. کسب‌وکارها می‌توانند «پشتیبانی از چت» سایت خود را به مرکز تماس همکال برون سپاری کنند. در کال سنتر همکال، گفتگوهای آنلاین در بسترهای مختلفی انجام می‌شود. پشتیبان چت می‌تواند پاسخگوی تمامی پیام‌ها از طریق گفتگوی چتی در سایت، ایمیل، واتساپ و ... باشد.

نحوه ارائه این خدمت

در مرکز تماس همکال، به کسب‌وکارهایی که به خدمت «گفتگوی آنلاین» نیاز داشته باشند، این خدمت ارائه می‌شود. بعد از اینکه کارفرما تمامی آموزش‌ها را به سوپروایزر ارائه کرد، سوپروایزر دستورالعمل‌ها را تدوین می‌کند و آموزش‌های لازم را به ایشان ارائه می‌دهد.

با عبور از مرحله آموزش، کارشناسان مربوطه کار را تحت نظارت سوپروایزر و کارفرما شروع می‌کنند. کارفرما نیز می‌تواند به صورت مستقیم با بخش گفتگوی چتی ارتباط بگیرد. این سهولت در برقراری ارتباط بین کارفرما و کارشناس پشتیبانی، بر نحوه عملکرد نیرو تاثیر به‌سزایی خواهد گذاشت.

نحوه ارائه این خدمت

گفتگوی آنلاین (پشتیبانی چتی) همکال

گفتگوی آنلاین یک روش متداول خدمات مشتری یا پشتیبانی است که از طریق استفاده از یک برنامه پیام رسان یا ربات گفتگوی آنلاین به مشتریان کمک می‌کند. امروزه مزیت گفتگوهای آنلاین بیشتر از گذشته مورد توجه کسب‌وکارها قرار گرفته است. به طوری که در کنار پشتیبانی تلفنی، از این روش هم برای تعامل با مشتریان استفاده می‌کنند. کسب‌وکارها می‌توانند «پشتیبانی از چت‌» سایت خود را به مرکز تماس همکال برون سپاری کنند. در کال سنتر همکال، گفتگوهای آنلاین در بسترهای مختلفی انجام می‌شود. پشتیبان چت می‌تواند پاسخگوی تمامی پیام‌ها از طریق گفتگوی چتی در سایت، ایمیل، واتساپ و ... باشد.

نحوه ارائه این خدمت

در مرکز تماس همکال، به کسب‌وکارهایی که به خدمت «گفتگوی آنلاین» نیاز داشته باشند، این خدمت ارائه می‌شود. بعد از اینکه کارفرما تمامی آموزش‌ها را به سوپروایزر ارائه کرد، سوپروایزر دستورالعمل‌ها را تدوین می‌کند و آموزش‌های لازم را به ایشان ارائه می‌دهد.

با عبور از مرحله آموزش، کارشناسان مربوطه کار را تحت نظارت سوپروایزر و کارفرما شروع می‌کنند. کارفرما نیز می‌تواند به صورت مستقیم با بخش گفتگوی چتی ارتباط بگیرد. این سهولت در برقراری ارتباط بین کارفرما و کارشناس پشتیبانی، بر نحوه عملکرد نیرو تاثیر به‌سزایی خواهد گذاشت.

نحوه ارائه این خدمت

تعرفه پشتیبان چتی

پس از اعلام نیازمندی به پشتیبان چتی (گفتگوی آنلاین)، همکال، تعرفه این خدمت را محاسبه و ارائه می‌کند.