برچسب: WFM

04 مهر 1401

تفاوت بین WFO و WFM چیست؟

در حال حاضر سازمان‌های زیادی وجود دارند که در مراکز تماس خود از فناوری‌های WFO و WFM استفاده نمی‌کنند. آن‌ها کارهای خود را به صورت