نظرسنجی تلفنی و تماس شاد همکال

نظرسنجی تلفنی و تماس شاد همکال

مجموعه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو، به دلایل مختلفی از جمله ارزیابی فرآیندهای خود، ارزیابی عملکرد کارکنان خود و افزایش حس وفاداری مشتریان نیاز به نظرسنجی تلفنی از مشتریان بعد از خرید (تماس شاد) دارند. همچنین این کسب‌وکارها برای تکمیل خدمات باشگاه مشتریان خود می‌توانند با کمک هپی کال، یکی از کانال‌های ریتنشن مارکتینگ، مشتریان خود را به خرید مجدد ترغیب کنند. البته نظرسنجی صرفا محدود به هپی کال نمی‌شود و نظرسنجی تلفنی با اهدافی مثل افکار سنجی، سنجش بینش مشتریان و تحقیقات بازار هم انجام می‌شود. در همین راستا مرکز تماس همکال به کسب‌وکارها و سازمان‌ها در انجام این فعالیت‌ها کمک می‌کند.

مجموعه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو، به دلایل مختلفی از جمله ارزیابی فرآیندهای خود، ارزیابی عملکرد کارکنان خود و افزایش حس وفاداری مشتریان نیاز به نظرسنجی تلفنی از مشتریان بعد از خرید (تماس شاد) دارند. همچنین این کسب‌وکارها برای تکمیل خدمات باشگاه مشتریان خود می‌توانند با کمک هپی کال، یکی از کانال‌های ریتنشن مارکتینگ، مشتریان خود را به خرید مجدد ترغیب کنند. البته نظرسنجی صرفا محدود به هپی کال نمی‌شود و نظرسنجی تلفنی با اهدافی مثل افکار سنجی، سنجش بینش مشتریان و تحقیقات بازار هم انجام می‌شود. در همین راستا مرکز تماس همکال به کسب‌وکارها و سازمان‌ها در انجام این فعالیت‌ها کمک می‌کند.

تفاوت نظرسنجی تلفنی با تماس شاد

تفاوت نظرسنجی تلفنی با تماس شاد​

اگرچه تماس شاد و نظرسنجی تلفنی ارتباط نزدیک و شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند، اما تفاوت‌های کوچکی هم با هم دارند. در حقیقت مخاطبان نظرسنجی تلفنی وابسته به موضوع نظرسنجی انتخاب می‌شوند و در نظرسنجی هدف غایی، جمع‌آوری داده است. یعنی مشتری بالقوه، مشتری بالفعل و حتی افراد عادی می‌توانند مخاطب یک نظرسنجی و پژوهش باشند. بنابراین، برای هر هدف (تحقیقات بازار، افکار سنجی و …) و حوزه‌ی مورد نظر (مثل حوزه‌های کسب‌وکاری، اجتماعی و سیاسی و …)، مخاطبان نظرسنجی انتخاب می‌شوند. اما در تماس شاد، مخاطب مشتریانی هستند که از یک خدمت و محصول استفاده کرده‌اند و هدف از آن، علاوه بر ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد وفاداری در مشتری است. معمولا تماس‌های شاد (happy call) بلافاصله چند روز بعد از خرید (خصوصا اولین خرید) انجام می‌شود و مکمل خدمات باشگاه مشتریان محسوب می‌شود.

اگرچه تماس شاد و نظرسنجی تلفنی ارتباط نزدیک و شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند، اما تفاوت‌های کوچکی هم با هم دارند. در حقیقت مخاطبان نظرسنجی تلفنی وابسته به موضوع نظرسنجی انتخاب می‌شوند و در نظرسنجی هدف غایی، جمع‌آوری داده است. یعنی مشتری بالقوه، مشتری بالفعل و حتی افراد عادی می‌توانند مخاطب یک نظرسنجی و پژوهش باشند. بنابراین، برای هر هدف (تحقیقات بازار، افکار سنجی و …) و حوزه‌ی مورد نظر (مثل حوزه‌های کسب‌وکاری، اجتماعی و سیاسی و …)، مخاطبان نظرسنجی انتخاب می‌شوند. اما در تماس شاد، مخاطب مشتریانی هستند که از یک خدمت و محصول استفاده کرده‌اند و هدف از آن، علاوه بر ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد وفاداری در مشتری است. معمولا تماس‌های شاد (happy calls) بلافاصله چند روز بعد از خرید (خصوصا اولین خرید) انجام می‌شود و مکمل خدمات باشگاه مشتریان محسوب می‌شود.

هپی کال یا تماس شاد

برای آشنایی با هپی کال یا تماس شاد همکال، روی دکمه «آشنایی بیشتر با تماس شاد» کلیک کنید.

نظرسنجی تلفنی و تماس شاد، در همکال

* تماس در زمان‌های طلایی (golden time) برای افزایش میزان پاسخگویی
* ارائه صوت پاسخ‌ها به همراه گزارش‌های دقیق از نتایج نظرسنجی
* ارائه خط تلفن اختصاصی برای برقراری تماس
* تخصیص سوپروایزر مجرب جهت آموزش نیروها و ارتباط با کارفرما
* تضمین امنیت اطلاعات و انعقاد قرارداد منع افشای اطلاعات (NDA)
* ثبت تمایل و لحن مخاطب در گزارش‌ها، علاوه بر ثبت داده‌های اظهار شده
* ارائه پیشنهادات به کارفرما برای تسهیل تعامل مشتری با کسب‌وکار
* انجام تماس تستی با کارفرما پیش از شروع کار

نظرسنجی تلفنی و تماس شاد، در همکال

مراحل دریافت خدمت نظرسنجی و تماس شاد

مراحل دریافت خدمت نظرسنجی و تماس شاد

اعلام نیازمندی به همکال و ارائه اطلاعاتی از تعداد کل تماس‌ها، میانگین طول مکالمات، ساعات برقراری تماس و سایر اطلاعات مورد نیاز

محاسبه تعرفه خدمات از طرف همکال و اعلام به مشتری، مذاکره و انعقاد قرارداد  (یا واریز پیش پرداخت) و ارائه توافقنامه منع افشای اطلاعات (NDA) از سوی همکال به کارفرما

تخصیص سوپروایزر از سوی همکال و ارائه آموزش‌ها از سوی کارفرما

همکال در طراحی متن (اسکریپت) تماس و سناریوی تماس نیز با توجه به تجربیات خود به کارفرما کمک می‌کند. 

تخصیص خط تلفن از سوی مرکز تماس همکال یا ارائه دسترسی به خط تلفن‌های اختصاصی مشتری

تخصیص کارشناسان تماس و آموزش توسط سوپروایزر و برقراری تماس تستی پیش از شروع کار

دریافت اطلاعات تماس مخاطبان یا مشتریانی که باید با آن‌ها تماس گرفته شود.

شروع برقراری تماس خروجی و ثبت نتایج هر تماس در بستر مورد نظر کارفرما و ارائه آن به کارفرما

تعرفه نظرسنجی تلفنی

پس از اعلام نیازمندی به نظرسنجی تلفنی و تماس شاد، همکال، تعرفه این خدمت را محاسبه و ارائه می‌کند.