تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولی عصر و فلسطین، نبش خیابان مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۷۰ ، واحد ۵

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

نظرسنجی تلفنی، افکارسنجی و تحقیقات بازار همکال

سازمان‌ها و کسب‌وکارها برای دریافت اطلاعاتی از مخاطبان به منظور ارتقای سطح شناخت خود از آن قشر، نیازمند برقراری ارتباط با آن‌ها هستند که یکی از روش‌های آن، برقراری تماس خروجی با مخاطبان است. این نوع خاص از تماس خروجی با در نظر گرفتن اهداف مختلف به سه دسته «نظرسنجی تلفنی»، «افکارسنجی» و «تحقیقات بازار» تقسیم می‌شود.

نظرسنجی تلفنی یکی از روش‌های نظرسنجی است که برای جمع‌آوری داده و آمار از نمونه‌های تصادفی یا هدفمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخاطبان نظرسنجی تلفنی وابسته به موضوع نظرسنجی انتخاب می‌شوند. یعنی مشتری بالقوه، مشتری بالفعل و حتی افراد عادی جامعه می‌توانند مخاطب یک نظرسنجی و پژوهش باشند. بنابراین، برای هر هدف و حوزه‌ی مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …، به عنوان مخاطبان نظرسنجی انتخاب می‌شوند.

برای آشنایی بیشتر «اینجا» کلیک کنید.

افکارسنجی

افکارسنجی به معنی سنجش افکار و نگرش افراد مختلف جامعه در مورد یک یا چند موضوع در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … است. اهداف افکارسنجی شامل تنظیم برنامه‌ها، بررسی میزان رضایت افراد، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات، فروش و بازاریابی، شناخت افکار عمومی و … می‌شود. به عبارتی افکارسنجی یک روش قابل اطمینان علمی محسوب می‌شود که مورد توجه شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها، دولت‌ها و … قرار گرفته است.

برای آشنایی بیشتر «اینجا» کلیک کنید.

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار شامل تمامی فرآیندهایی است که به شناخت بازار هدف و نیاز مشتریان بالقوه کسب‌وکارها کمک می‌کند. این تحقیقات به صورت مستقیم از مشتریان بالقوه انجام می‌شود که شرکت‌ها و سازمان‌ها با ایده گرفتن از اطلاعات جمع‌آوری شده، محصول یا خدمت جدیدی را به بازار هدف خود عرضه می‌کنند. حتی این اطلاعات می‌تواند به بازنگری در طراحی مجدد محصولات پیشین و تغییر استراتژی‌های تولید و عرضه بیانجامد.

برای آشنایی بیشتر «اینجا» کلیک کنید.

نظرسنجی تلفنی یکی از روش‌های نظرسنجی است که برای جمع‌آوری داده و آمار از نمونه‌های تصادفی یا هدفمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخاطبان نظرسنجی تلفنی وابسته به موضوع نظرسنجی انتخاب می‌شوند. یعنی مشتری بالقوه، مشتری بالفعل و حتی افراد عادی جامعه می‌توانند مخاطب یک نظرسنجی و پژوهش باشند. بنابراین، برای هر هدف و حوزه‌ی مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …، به عنوان مخاطبان نظرسنجی انتخاب می‌شوند.

برای آشنایی بیشتر «اینجا» کلیک کنید.

افکارسنجی

افکارسنجی به معنی سنجش افکار و نگرش افراد مختلف جامعه در مورد یک یا چند موضوع در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … است. اهداف افکارسنجی شامل تنظیم برنامه‌ها، بررسی میزان رضایت افراد، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات، فروش و بازاریابی، شناخت افکار عمومی و … می‌شود. به عبارتی افکارسنجی یک روش قابل اطمینان علمی محسوب می‌شود که مورد توجه شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها، دولت‌ها و … قرار گرفته است.

برای آشنایی بیشتر «اینجا» کلیک کنید.

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار شامل تمامی فرآیندهایی است که به شناخت بازار هدف و نیاز مشتریان بالقوه کسب‌وکارها کمک می‌کند. این تحقیقات به صورت مستقیم از مشتریان بالقوه انجام می‌شود که شرکت‌ها و سازمان‌ها با ایده گرفتن از اطلاعات جمع‌آوری شده، محصول یا خدمت جدیدی را به بازار هدف خود عرضه می‌کنند. حتی این اطلاعات می‌تواند به بازنگری در طراحی مجدد محصولات پیشین و تغییر استراتژی‌های تولید و عرضه بیانجامد.

برای آشنایی بیشتر «اینجا» کلیک کنید.

انواع سوالات نظرسنجی، افکارسنجی و تحقیقات بازار

سوالات مربوط به حوزه نظرسنجی، افکارسنجی و تحقیقات بازار با توجه به دغدغه اصلی شرکت‌ها و سازمان‌ها طراحی و تدوین می‌شود و می‌تواند شامل سوالات بسته و باز باشد. بنابراین نمی‌توان سوالات یکسانی را برای همه کسب‌وکارها و نهادها تدوین کرد و طراحی سوالات باید به صورت خاص و متحصر به فرد انجام شود.

سوالات بسته

شامل تمامی سوالاتی است که نیازمند یک پاسخ کوتاه یا صرفا یک «بله/خیر» یا پاسخ‌های «یک یا دو کلمه‌ای» هستند. سوالات بسته می‌تواند درست یا غلط باشد و معمولا هم این سوالات آسان هستند. وجود سوالات بسته در ابتدای مکالمه بسیار مفید است اما با توجه به پاسخ‌های کوتاه آن، حالت تعامل دوطرفه کوتاهی بین پرسشگر و مخاطبان یا مصاحبه‌شوندگان برقرار می‌شود. به عنوان نمونه سوالات زیر جز سوالات بسته هستند:

 • «آیا کتاب می‌خوانید؟»
 • «ساکن کدام استان هستید؟»
 • «تاکنون روزنامه مطالعه کرده‌اید؟» و … 

سوالات باز

شامل تمامی سوالاتی است که نیاز به پاسخ‌های بسیار طولانی دارد تا هم تعامل دوطرفه بیشتری با مخاطب برقرار شود و هم با استفاده از آن اطلاعات بیشتری دریافت شود. بدیهی است که هدف از طرح این نوع سوالات، درک عمیق نیازمندی و دغدغه افراد مختلف جامعه و مشتریان بالقوه است. به عنوان نمونه سوالات زیر در دسته سوالات باز محسوب می‌شود:

 • «چه چیزی باعث شد که این مقصد را برای سفر انتخاب کردید؟»
 • «نظر شما راجع به این رستوران چیست؟»
 • «تمایل دارید اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانید» و …

انواع سوالات نظرسنجی، افکارسنجی و تحقیقات بازار

سوالات مربوط به حوزه نظرسنجی، افکارسنجی و تحقیقات بازار با توجه به دغدغه اصلی شرکت‌ها و سازمان‌ها طراحی و تدوین می‌شود و می‌تواند شامل سوالات بسته و باز باشد. بنابراین نمی‌توان سوالات یکسانی را برای همه کسب‌وکارها و نهادها تدوین کرد و طراحی سوالات باید به صورت خاص و متحصر به فرد انجام شود.

سوالات بسته

شامل تمامی سوالاتی است که نیازمند یک پاسخ کوتاه یا صرفا یک «بله/خیر» یا پاسخ‌های «یک یا دو کلمه‌ای» هستند. سوالات بسته می‌تواند درست یا غلط باشد و معمولا هم این سوالات آسان هستند. وجود سوالات بسته در ابتدای مکالمه بسیار مفید است اما با توجه به پاسخ‌های کوتاه آن، حالت تعامل دوطرفه کوتاهی بین پرسشگر و مخاطبان یا مصاحبه‌شوندگان برقرار می‌شود. به عنوان نمونه سوالات زیر جز سوالات بسته هستند:

 • «آیا کتاب می‌خوانید؟»
 • «ساکن کدام استان هستید؟»
 • «تاکنون روزنامه مطالعه کرده‌اید؟» و … 

سوالات باز

شامل تمامی سوالاتی است که نیاز به پاسخ‌های بسیار طولانی دارد تا هم تعامل دوطرفه بیشتری با مخاطب برقرار شود و هم با استفاده از آن اطلاعات بیشتری دریافت شود. بدیهی است که هدف از طرح این نوع سوالات، درک عمیق نیازمندی و دغدغه افراد مختلف جامعه و مشتریان بالقوه است. به عنوان نمونه سوالات زیر در دسته سوالات باز محسوب می‌شود:

 • «چه چیزی باعث شد که این مقصد را برای سفر انتخاب کردید؟»
 • «نظر شما راجع به این رستوران چیست؟»
 • «تمایل دارید اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانید» و …

نظرسنجی تلفنی، افکارسنجی و تحقیقات بازار همکال

تماس شاد (happy call) و نظرسنجی تلفنی، افکارسنجی و تحقیقات بازار همکال

مراحل دریافت خدمت نظرسنجی تلفنی، افکارسنجی و تحقیقات بازار

اعلام نیازمندی‌ (نظرسنجی تلفنی و ..) به همکال

برون سپاری و اعلام نیازمندی به همکال و ارائه اطلاعاتی از تعداد کل تماس‌ها، میانگین طول مکالمات، ساعات برقراری تماس و سایر اطلاعات مورد نیاز

محاسبه تعرفه خدمات و انعقاد قرارداد

محاسبه تعرفه خدمات از طرف همکال و اعلام به مشتری، مذاکره و انعقاد قرارداد  (یا واریز پیش پرداخت) و ارائه توافقنامه منع افشای اطلاعات (NDA) از سوی همکال به کارفرما

تخصیص سوپروایزر و ارائه آموزش‌ها

تخصیص سوپروایزر از سوی همکال و ارائه آموزش‌ها از سوی کارفرما و کمک در تکمیل اسکریپت تماس دریافت شده از سوی کارفرما

تخصیص خط تلفن و کارشناس تماس

تخصیص خط تلفن از سوی همکال یا ارائه دسترسی به خط تلفن‌های اختصاصی مشتری و ارائه آموزش‌ها به کارشناسان تماس توسط سوپروایزر و برقراری تماس تستی پیش از شروع کار

شروع تماس‌ها و ثبت نتایج و ارائه آن به کارفرما​

شروع برقراری تماس‌های خروجی با شماره‌های دریافت شده از سمت کارفرما و ثبت نتایج در بستر مورد نظر کارفرما یا CRM‌ اختصاصی همکال و ارائه آن به کارفرما​

مراحل دریافت خدمت نظرسنجی تلفنی، افکارسنجی و تحقیقات بازار

1. اعلام نیازمندی‌ به مرکز تماس همکال

برون سپاری و اعلام نیازمندی به همکال و ارائه اطلاعاتی از تعداد کل تماس‌ها، میانگین طول مکالمات، ساعات برقراری تماس و سایر اطلاعات مورد نیاز

2. محاسبه تعرفه خدمات و انعقاد قرارداد

محاسبه تعرفه خدمات از طرف همکال و اعلام به مشتری، مذاکره و انعقاد قرارداد  (یا واریز پیش پرداخت) و ارائه توافقنامه منع افشای اطلاعات (NDA) از سوی همکال به کارفرما

3. تخصیص سوپروایزر و ارائه آموزش‌ها

تخصیص سوپروایزر از سوی همکال و ارائه آموزش‌ها از سوی کارفرما و کمک در تکمیل اسکریپت تماس دریافت شده از سوی کارفرما

4. تخصیص خط تلفن و کارشناس تماس

تخصیص خط تلفن از سوی همکال یا ارائه دسترسی به خط تلفن‌های اختصاصی مشتری و ارائه آموزش‌ها به کارشناسان تماس توسط سوپروایزر و برقراری تماس تستی پیش از شروع کار

5. شروع تماس‌ها و ثبت نتایج و ارائه آن به کارفرما​

شروع برقراری تماس‌های خروجی با شماره‌های دریافت شده از سمت کارفرما و ثبت نتایج در بستر مورد نظر کارفرما یا CRM‌ اختصاصی همکال و ارائه آن به کارفرما​

برای دریافت تعرفه خدمت، با ما تماس بگیرید.

برای دریافت تعرفه خدمت، با ما تماس بگیرید.

جدیدترین مقالات نظرسنجی، افکارسنجی و تحقیقات بازار

آموزش‌های حوزه نظرسنجی، افکارسنجی و تحقیقات بازار