مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

مرکز تماس (کال سنتر) واحدی در سازمان است که دریافت یا انتقال حجم زیادی از تماس‌‌های تلفنی مشتریان فعلی و بالقوه را مدیریت و هدایت می‌کند و وظیفه رسیدگی به تماس‌های ورودی و یا خروجی را بر عهده دارد. مرکز تماس می‌تواند درون یک شرکت یا سازمان قرار داشته باشد یا به شرکت دیگری که در زمینه رسیدگی به تماس‌ها و ارتباطات تلفنی تخصص دارد، برون سپاری شود. مراکز تماس در کنار پشتیبانی تلفنی، خدمت پشتیبانی چتی را نیز ارائه می‌کنند.

مرکز تماس (کال سنتر) واحدی در سازمان است که دریافت یا انتقال حجم زیادی از تماس‌‌های تلفنی مشتریان فعلی و بالقوه را مدیریت و هدایت می‌کند و وظیفه رسیدگی به تماس‌های ورودی و یا خروجی را بر عهده دارد. مرکز تماس می‌تواند درون یک شرکت یا سازمان قرار داشته باشد یا به شرکت دیگری که در زمینه رسیدگی به تماس‌ها و ارتباطات تلفنی تخصص دارد، برون سپاری شود. مراکز تماس در کنار پشتیبانی تلفنی، خدمت پشتیبانی چتی را نیز ارائه می‌کنند.

ویژگی‌های کال سنتر همکال

ویژگی‌های کال سنتر همکال

- ارائه خدمات به صورت 7*24
- ثبت نتایج در بستر مورد نظر کارفرما
- استفاده از نرم‌افزار مرکز تماس با امکانات متنوع

- بهره‌گیری از UPS پرظرفیت و ارائه پایدار خدمات
- در نظر گرفتن خط تلفن اختصاصی برای کسب‌وکارها
- تست کیفیت عملکرد کارشناسان تماس پیش از ارائه خدمت
- ایجاد دسترسی به پنل ضبط مکالمات برای ارزیابی کیفیت پشتیبانی

آشنایی با نرم‌افزار مرکز تماس همکال

راهکارهای تضمین کیفیت کالسنتر همکال

- استقرار سیستم اختصاصی کنترل کیفیت چندلایه برای ارزیابی عملکرد کارشناسان
- ارائه دسترسی‌های کامل عملکرد کارشناسان به کارفرما جهت نظارت
- جلسات دوره‌ای کارشناسان با کارفرما برای هماهنگی با فرهنگ سازمانی کارفرما
- ارائه گزارش‌های تحلیلی برای رفع مشکلات مشتریان و کاهش شکایت‌ها
- ارائه پیشنهادات به کارفرما برای تسهیل تعامل مشتری با کسب‌وکار
- تخصیص سوپروایزر مجرب جهت آموزش نیروها و ارتباط با کارفرما
- تضمین امنیت اطلاعات و انعقاد قرارداد منع افشای اطلاعات (NDA)

آشنایی بیشتر با کنترل کیفیت در همکال
راهکارهای تضمین کیفیت کالسنتر همکال

مراحل دریافت خدمت مرکز تماس

مراحل دریافت خدمت مرکز تماس

اعلام نیازمندی به همکال و ارائه اطلاعاتی از تعداد تماس‌ها، میانگین طول مکالمات، ساعات پاسخگویی و سایر اطلاعات مورد نیاز

محاسبه تعرفه خدمات از طرف همکال و اعلام به مشتری، مذاکره و انعقاد قرارداد و ارائه توافقنامه منع افشای اطلاعات (NDA) از سوی همکال به کارفرما

تخصیص سوپروایزر از سوی همکال و ارائه آموزش‌ها از سوی کارفرما و همچنین کمک همکال در تدوین دستورالعمل‌های پاسخگویی به تماس‌گیرندگان

تخصیص خط تلفن از سوی همکال یا ارائه دسترسی به شماره تلفن‌های اختصاصی مشتری 

تخصیص مرحله‌ای کارشناسان تماس و آموزش توسط سوپروایزر و شروع پشتیبانی

تعرفه مرکز تماس

پس از اعلام نیازمندی به مرکز تماس، همکال، تعرفه این خدمت را محاسبه و ارائه می‌کند.