تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و فلسطین، نبش خیابان مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۷۰ ، واحد ۵

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

مرکز تماس چیست؟

مرکز تماس (کال سنتر) واحدی در سازمان است که دریافت یا انتقال حجم زیادی از تماس‌‌های تلفنی مشتریان فعلی و بالقوه یا تماس‌های بحرانی را مدیریت و هدایت می‌کند و وظیفه رسیدگی به تماس‌های ورودی و یا خروجی را بر عهده دارد. مرکز تماس می‌تواند درون یک شرکت یا سازمان قرار داشته باشد یا به شرکت دیگری که در زمینه رسیدگی به تماس‌ها و ارتباطات تلفنی تخصص دارد، برون سپاری شود.

مراکز تماس در کنار پشتیبانی تلفنی، خدمت پشتیبانی چتی را نیز ارائه می‌کنند. مرکز تماس همکال پشتیبانی تلفنی را در تمامی حوزه‌های کاری و حتی هلپ لاین یا پشتیبانی از خطوط اضطراری به منظور کمک رسانی به افراد در شرایط بحرانی،‌ برای سازمان‌ها و ماموریت‌های مختلف انجام می‌دهد.

مرکز تماس و کالسنتر همکال

چرا برون سپاری مرکز تماس؟

5 دلیل اصلی برون سپاری مرکز تماس

ویژگی‌های کال سنتر و مرکز تماس همکال

راهکارهای تضمین کیفیت کال سنتر همکال

مراحل دریافت خدمت مرکز تماس

اعلام نیازمندی‌ و ارائه اطلاعات مورد نیاز

اعلام نیازمندی به مرکز تماس همکال و ارائه اطلاعاتی از تعداد تماس‌ها، میانگین طول مکالمات، ساعات پاسخگویی، KPIها و OKRهای مورد نظر و سایر اطلاعات مورد نیاز

محاسبه تعرفه خدمات و انعقاد قرارداد

محاسبه تعرفه خدمات از طرف همکال و اعلام به مشتری، مذاکره و انعقاد قرارداد و ارائه توافقنامه منع افشای اطلاعات (NDA) از سوی همکال به کارفرما

تخصیص سوپروایزر و تدوین دستورالعمل‌ها

تخصیص سوپروایزر از سوی همکال و ارائه آموزش‌ها از سوی کارفرما و همچنین کمک همکال در تدوین دستورالعمل‌های پاسخگویی به تماس‌گیرندگان

تخصیص خط تلفن و اختصاصی سازی CRM

تخصیص خط تلفن از سوی همکال یا ارائه دسترسی به شماره تلفن‌های اختصاصی مشتری و اختصاصی سازی فرم ثبت اطلاعات در CRM همکال

تخصیص کارشناسان تماس و شروع پشتیبانی

تخصیص مرحله به مرحله کارشناسان تماس، آموزش آن‌ها توسط سوپروایزر و شروع پشتیبانی و ثبت تماس‌های ورودی در نرم‌افزار CRM همکال یا کارفرما

مراحل دریافت خدمت مرکز تماس

1. اعلام نیازمندی‌ و ارائه اطلاعات مورد نیاز

اعلام نیازمندی به مرکز تماس همکال و ارائه اطلاعاتی از تعداد تماس‌ها، میانگین طول مکالمات، ساعات پاسخگویی، KPIها و OKRهای مورد نظر و سایر اطلاعات مورد نیاز

2. محاسبه تعرفه خدمات و انعقاد قرارداد

محاسبه تعرفه خدمات از طرف همکال و اعلام به مشتری، مذاکره و انعقاد قرارداد و ارائه توافقنامه منع افشای اطلاعات (NDA) از سوی همکال به کارفرما

3. تخصیص سوپروایزر و تدوین دستورالعمل‌ها

تخصیص سوپروایزر از سوی همکال و ارائه آموزش‌ها از سوی کارفرما و همچنین کمک همکال در تدوین دستورالعمل‌های پاسخگویی به تماس‌گیرندگان

4. تخصیص خط تلفن و اختصاصی سازی CRM

تخصیص خط تلفن از سوی همکال یا ارائه دسترسی به شماره تلفن‌های اختصاصی مشتری و اختصاصی سازی فرم ثبت اطلاعات در CRM همکال

5. تخصیص کارشناسان تماس و شروع پشتیبانی

تخصیص مرحله به مرحله کارشناسان تماس، آموزش آن‌ها توسط سوپروایزر و شروع پشتیبانی و ثبت تماس‌های ورودی در نرم‌افزار CRM همکال یا کارفرما

برای دریافت تعرفه خدمات، با ما تماس بگیرید.

برای دریافت تعرفه خدمات، با ما تماس بگیرید.

برای دریافت تعرفه خدمات، با ما تماس بگیرید.

جدیدترین مقالات مرکز تماس