تشکیل تیم فروش و خدمات فروش

تشکیل تیم فروش و خدمات فروش

برخی از کسب‌وکارها برای برقراری ارتباط اولیه با مشتریان بالقوه تا زمان نهایی کردن فروش، صرفا به یک مرتبه تماس گرفتن با مشتری اکتفا نمی‌کنند. جذب مشتریان بالقوه‌ای که تاکنون نام برند تجاری یک کسب‌‌وکار را نشنیده باشند، کار ساده‌ای نیست. حتی فروشندگان حرفه‌ای نیز نمی‌توانند با یک بار صحبت کردن با این افراد، آن‌ها را به مشتریان بالفعل برند تبدیل کنند. بنابراین لزوم ایجاد یک تیم فروش برای این کسب‌وکارها حیاتی تلقی می‌شود. اما کسب‌وکارها می‌توانند با تشکیل تیم فروش خود از طریق همکال، هزینه‌های خود را کاهش دهند. همچنین با این کار تمامی مراحل فرایند خدمات بازاریابی یا فروش تلفنی خود را برون‌سپاری می‌کنند.

برخی از کسب‌وکارها برای برقراری ارتباط اولیه با مشتریان بالقوه تا زمان نهایی کردن فروش، صرفا به یک مرتبه تماس گرفتن با مشتری اکتفا نمی‌کنند. جذب مشتریان بالقوه‌ای که تاکنون نام برند تجاری یک کسب‌‌وکار را نشنیده باشند، کار ساده‌ای نیست. حتی فروشندگان حرفه‌ای نیز نمی‌توانند با یک بار صحبت کردن با این افراد، آن‌ها را به مشتریان بالفعل برند تبدیل کنند. بنابراین لزوم ایجاد یک تیم فروش برای این کسب‌وکارها حیاتی تلقی می‌شود. اما کسب‌وکارها می‌توانند با تشکیل تیم فروش خود از طریق همکال، هزینه‌های خود را کاهش دهند. همچنین با این کار تمامی مراحل فرایند خدمات بازاریابی یا فروش تلفنی خود را برون‌سپاری می‌کنند.

انواع برون‌سپاری خدمات تیم فروش

انواع برون‌سپاری خدمات تیم فروش

برون‌سپاری کامل به معنی برون‌سپاری مدیریت و عاملین فروش است. در این نوع برون‌سپاری، کوچ، سوپروایزر و ایجنت به فعالیت‌هایی نظیر طراحی استراتژی می‌پردازند. طراحی استراتژی شامل شناسایی مخاطبان، انواع تماس‌ها و اسکریپت‌های مورد نیاز تحقیقات بازار و نظرسنجی و معرفی و پیگیری و سناریو (یعنی دفعات تماس و زمان تماس و …) است.

همچنین به جمع آوری دیتا، پشتیبانی، برقراری تماس خروجی مورد نیاز با توجه به استراتژی، ارائه گزارش‌ها به صورت دوره‌ای و ارتباط با واحد مالی اقدام می‌کنند. همکال در ارائه این خدمت می‌تواند ابزارهای مورد نیاز مانند CRM، خط تلفن ویپ، نرم افزار مرکز تماس و دسترسی به صوت‌ها را به کارفرما ارائه کند.

در برون‌سپاری عاملین فروش، سوپروایزر و ایجنت به فعالیت‌هایی نظیر جمع آوری دیتا، پشتیبانی، برقراری تماس خروجی مورد نیاز با توجه به استراتژی ارائه شده از سوی کارفرما و ارتباط با واحد مالی می‌پردازند. همکال در ارائه این خدمت می‌تواند ابزارهای مورد نیاز مانند CRM، خط تلفن ویپ، نرم افزار مرکز تماس و دسترسی به صوت‌ها را به کارفرما ارائه کند.

مزیت‌های تیم فروش همکال

مزیت‌های تیم فروش همکال

 • - اختصاص خط تلفن، نرم افزار مرکز تماس و CRM اختصاصی برای کسب‌وکارها
  - پیروی کامل از استراتژی‌ها و اقدامات طراحی شده توسط کارفرما و همکال,
  - ارائه تجربیات خود به کارفرما و استفاده از آن در ارائه این خدمت
  - آموزش‌های دوره ای و ارزیابی و نظارت دائمی کیفیت عملکرد کارشناسان تماس
  - ارائه پیشنهادات جهت افزایش فروش و بهبود فرآیندهای کسب و کار
  - ایجاد دسترسی به پنل ضبط مکالمات برای ارزیابی کیفیت
  - صرفه جویی در هزینه‌ها و زمان و افزایش تمرکز بر فرایندهای مهم‌تر سازمان

آشنایی با نرم‌افزار مرکز تماس همکال

راهکارهای تضمین کیفیت تیم فروش همکال

 • - استقرار سازوکار نظارت چندلایه بر عملکرد کارشناسان مرکز تماس
  - ارائه دسترسی‌های کامل عملکرد کارشناسان به کارفرما جهت نظارت
  - جلسات دوره‌ای کارشناسان با کارفرما برای هماهنگی با فرهنگ سازمانی کارفرما
  - ارائه پیشنهادات به کارفرما برای تسهیل تعامل مشتری با کسب‌وکار
  - تخصیص سوپروایزر مجرب جهت آموزش نیروها و ارتباط با کارفرما
  - تضمین امنیت اطلاعات و انعقاد قرارداد منع افشای اطلاعات (NDA)

دغدغه‌ی دیگری دارید که با راهکارهای بالا رفع نشد؟ با ما مطرح کنید!
راهکارهای تضمین کیفیت تیم فروش همکال

تفاوت «تشکیل تیم فروش» با «بازاریابی و فروش تلفنی»

تفاوت تشکیل «تیم فروش» با «فروش تلفنی»

شاید در نگاه اول خدمت «تشکیل تیم فروش» با خدمات «بازاریابی و فروش تلفنی» یکسان باشد، اما این دو خدمت، با یکدیگر تفاوت دارند. در خدمت «بازاریابی تلفنی» و «فروش تلفنی»، همکال تنها به عنوان تماس‌گیرنده عمل می‌کند. سپس مطابق با سناریوی ارائه شده از سوی کارفرما، اقدام می‌کند؛ همچنین دیتابیس مشتریان کسب‌وکار برای تماس را کارفرما به همکال ارائه می‌کند. اما در خدمت «تشکیل تیم فروش»، همکال، تمامی فعالیت‌های واحد بازاریابی و فروش تلفنی کسب‌وکار را برعهده می‌گیرد. این فعالیت‌ها شامل تحقیقات بازار، تدوین استراتژی فروش، شناسایی مخاطبان هدف کسب‌وکار، جمع‌آوری اطلاعات، تهیه سناریو و اسکریپت تماس است. در مرحله آخر کارشناسان تماس به برقراری تماس خروجی برای نهایی کردن فروش می‌پردازند. البته باید توجه کرد که همکال در اجرای تمامی این مراحل با کارفرما هماهنگی لازم را دارد و مطابق با خط مشی‌ها و استراتژی‌های کلان ارائه شده از سوی کارفرما، عمل می‌کند.

شاید در نگاه اول خدمت «تشکیل تیم فروش» با خدمات «بازاریابی و فروش تلفنی» یکسان باشد، اما این دو خدمت، با یکدیگر تفاوت دارند. در خدمت «بازاریابی تلفنی» و «فروش تلفنی»، همکال تنها به عنوان تماس‌گیرنده عمل می‌کند. سپس مطابق با سناریوی ارائه شده از سوی کارفرما، اقدام می‌کند؛ همچنین دیتابیس مشتریان کسب‌وکار برای تماس را کارفرما به همکال ارائه می‌کند. اما در خدمت «تشکیل تیم فروش»، همکال، تمامی فعالیت‌های واحد بازاریابی و فروش تلفنی کسب‌وکار را برعهده می‌گیرد. این فعالیت‌ها شامل تحقیقات بازار، تدوین استراتژی فروش، شناسایی مخاطبان هدف کسب‌وکار، جمع‌آوری اطلاعات، تهیه سناریو و اسکریپت تماس است. در مرحله آخر کارشناسان تماس به برقراری تماس خروجی برای نهایی کردن فروش می‌پردازند. البته باید توجه کرد که همکال در اجرای تمامی این مراحل با کارفرما هماهنگی لازم را دارد و مطابق با خط مشی‌ها و استراتژی‌های کلان ارائه شده از سوی کارفرما، عمل می‌کند.

مراحل دریافت خدمات تیم فروش

مراحل دریافت خدمات تیم فروش

اعلام نیازمندی به همکال و ارائه اطلاعاتی در مورد محصولات و خدمات کسب‌وکار، مخاطبان و مشتریان کسب‌وکار، بسترهای فروش و انتظارات از تیم بازاریابی و فروش تلفنی. کسب اطلاعات مورد نیاز و ایجاد فهم مشترک از کسب و کار و از این خدمت همکال، در بسیاری از موارد نیازمند برقراری یک یا چند جلسه آنلاین و حضوری است.

با توجه به نتایج مرحله قبل، همکال پروپوزال تشکیل تیم فروش را تهیه می‌کند و به مشتری ارائه می‌دهد. پس از بررسی پروپوزال و مذاکره در خصوص نوع همکاری و خدمات همکال، انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد. همچنین توافقنامه منع افشای اطلاعات (NDA) از سوی همکال به کارفرما ارائه می‌شود.

همکال یک تیم فروش تلفنی با توجه به نیازمندی‌های کسب و کار تشکیل می‌دهد و سوپروایزر (مدیر و ناظر تیم) را به کارفرما متصل می‌کند.

همکال، زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت شامل خط تلفن، نرم افزار مرکز تماس و CRM را (در صورت نیاز) به کارفرما و تیم فروش تخصیص می‌دهد. همچنین امکانات CRM و ویژگی‌های مورد نظر، با توجه به نیازمندی کسب و کار سفارشی سازی می‌شود.

تیم فروش و سوپروایزر آموزش‌هایی در خصوص محصولات و خدمات کسب و کار را از کارفرما دریافت می‌کند و با توجه به استراتژی‌ها و خط مشی‌های طراحی شده، فعالیت خود را شروع می‌کند.

تعرفه تشکیل تیم فروش

پس از اعلام نیازمندی به تشکیل تیم فروش، همکال، تعرفه این خدمت را محاسبه و ارائه می‌کند.