نرم‌افزار مرکز تماس همکال

نرم‌افزار مرکز تماس همکال

نرم‌افزار کالسنتر همکال، امکانات متعددی دارد. این نرم‌افزار به صورت اختصاصی توسط همکال توسعه پیدا کرده و برای مشتریان مرکز تماس همکال استفاده می‌شود و قابل فروش نیست. برخی از امکانات متعدد این مرکز تماس عبارتند از:

امکان تعریف داخلی (Extensions)
انتقال تماس (Call forward)
پنل اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها برای بررسی عملکرد کارشناسان تماس
تغییرمقصد تماس ورودی با توجه به شرایط زمانی مختلف (Time Condition)
ضبط و شنود مکالمه (Recording)
قابلیت فعال سازی صف (Queue)
منوی منشی دیجیتال (IVR)
توزیع هوشمند تماس‌ها
ماژول‌های صندوق صوتی و همچنین ارسال پیام صوتی
نظرسنجی از عملکرد کارشناسان تماس