تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولی عصر و فلسطین، نبش خیابان مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۷۰ ، واحد ۵

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

نمونه مکالمات کارشناسان مرکز تماس همکال

در زیر تعدادی از صوت‌های مکالمات کارشناسان تماس همکال آورده شده است. در این مکالمات، اطلاعات محرمانه کارفرمایان و اشخاص پاسخ‌دهنده، نیامده است. همچنین، این مکالمات با توجه به متن (اسکریپت) تماس و سناریوهای محتملی که کارفرمایان در متن در نظر گرفته‌اند، انجام می‌شود. طبیعی است که هر چه متن کامل‌تر باشد و سناریوهای محتمل بیشتری درون آن در نظر گرفته شده باشد، مکالمه تعاملی‌تر خواهد شد.

نمونه صوت‌های پشتیبانی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های پشتیبانی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های بازاریابی و فروش

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲
صوت شماره ۳

نمونه صوت‌های بازاریابی و فروش

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲
صوت شماره ۳

نمونه صوت‌های اطلاع رسانی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های اطلاع رسانی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های نظرسنجی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲

نمونه صوت‌های نظرسنجی

0:00 / 0:00
صوت شماره ۱
صوت شماره ۲