شرایط و قوانین استفاده از دفتر مجازی همکال

شرایط و قوانین استفاده از دفتر مجازی همکال​

همراه گرامی همکال؛ 
ضمن قدردانی از اعتماد شما به همکال، شایانِ بیان است که همکال همواره تلاش می‌کند بهترین کیفیت را در ارائه خدمات خود داشته باشد. استفاده از خدمات همکال به معنی پذیرش قوانین و شرایط استفاده از خدمت منشی مجازی است. بنابراین خواهشمندیم که این قوانین و شرایط را -که برای هر دو طرف لازم الاجرا است- به دقت مطالعه نمایید. ضمنا برای ثبت نام، لازم است که متن پذیرش این شرایط در سربرگ رسمی تماس گیرنده با مهر و امضای صاحبین امضا، همراه با تصویر کارت ملی و تصویر روزنامه رسمی (و آخرین تغییرات آن) یا هر مجوزی که نشانگر جواز کسب و کارِ مشتری است، برای همکال ارائه شود. 
 

تعاریف

کاربر: کسی که از پنل و خدمات همکال استفاده میکند و به همکال بابت دریافت خدمات، هزینه پرداخت می‌کند.
تماس گیرنده: مشتریان و تماس گیرندگان به کاربر، که کارشناس تماس همکال، از طرف کاربر، پاسخگوی ایشان است.
 

ارائه خدمت

– هرگونه ارتباط کاربر با کارشناس تماس از طریق تماس تلفنی با خط تخصیص داده شده برای کاربر یا گفتگوی آنلاین با سوپروایزر خواهد بود. به منظور حفظ کیفیت پاسخگویی، گفتگوی آنلاین توسط ناظران کیفیت همکال، ارزیابی می‌شود.
– در صورت عدم پاسخگویی به تماسها، کارشناس تماس تا دو مرتبه در ساعت‌های مختلف با تماس گیرنده، تماس خواهد گرفت.
– همکال موظف به تخصیص کارشناس تماس اختصاصی برای پاسخگویی به تماس‌های مشتری نیست؛ اما حفظ کیفیت پاسخگویی را تضمین می‌کند.
– هممکال هیچ مسئولیتی برای ایراد، اشکالات، عدم تطابق‌ها و هر مساله منفی دیگری در ارائه خدمات و محصولاتِ کاربر، به تماس گیرندگان ندارد و تمامی شکایات مشتریانِ کاربر، متوجه ایشان خواهد بود.
 

حفاظت از اطلاعات

– نگهداری و حفاظت از اطلاعات شما برعهده همکال است. همکال و کارشناسان تماس همکال، از اطلاعات مشتریان و مخاطبان شما هیچ استفاده‌ای (اعم از تجاری و غیر تجاری) نخواهند داشت. این اطلاعات تنها با حکم قانون و یا مراجع قانونی در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت.
– اطلاعات تماس گیرندگان موجود در پنل، پس از 6 ماه از پایان آخرین اشتراک، حذف خواهد شد.
 

خطوط

– مالکیت خط ارائه شده از سوی همکال برای پاسخگویی به تماس‌های کاربر، برای همکال است و همکال متعهد می‌شود در همین زمان، از این خط تنها برای کسب و کار و فعالیت شما استفاده شود.
– همکال مسئولیتی بابت اختلالاتی که از سوی ISP ارائه‌کننده خطوط تلفنی به وجود می‌آید، نخواهد داشت.
 

امور مالی

– هزینه اشتراک خریداری شده، عودت داده نمی‌شود و همچنین همکال، فعلا، خدمات رایگان و آزمایشی ارائه نمی‌کند. برای همین پیشنهاد می‌شود، کاربر برای شروع استفاده از خدمت منشی مجازی (دفتر کار همراه)، از بسته‌های ابتدایی استفاده کند.
 

مدت قرارداد و فسخ آن

– مدت این قرارداد از زمان واریز وجه و خرید اشتراک تا زمان تمدید اشتراک است. عدم خریداری مجدد اشتراک توسط کاربر به منزله پایان خدمات و فسخ قرارداد است.
تبصره 1- کاربر (مشتریِ همکال) حق واگذاری استفاده از خدمات همکال را به صورت کلی یا جزئی به شخص دیگری ندارد . در صورت واگذاری، قرارداد بدون بازپرداخت وجه، فسخ می‌شود و ارائه خدمات متوقف می‌گردد.
تبصره 2- همکال خود را موظف می‌داند در صورت استفاده نامناسب مشتریان از خدمات خود (نظیر کلاهبرداری، فعالیت بدون مجوز و …)، ضمن قطع خدمات بدون بازپرداخت وجه، موضوع را با مراجع قانونی ذیربط، در میان بگذارد. همچنین کاربر، مسئول جبران تمامی خسارات واردشده مستقیم و غیرمستقیم به همکال، بابت سوءاستفاده از خدمات همکال خواهد بود.
تبصره 3- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی (نظیر سیل، زلزله، اختلالات کشوری و دائمی در اینترنت)، قرارداد بدون بازپرداخت وجه، فسخ می‌شود.
 
ارتباط همکال با کاربر از طریق اطلاعاتی است که کاربر در اختیار همکال قرار داده است (نظیر طریق پیامک، تماس، ارتباط از طریق حساب کاربری و ایمیل)
 

استقلال شروط

ممکن است مرجع رسیدگی، یک یا چند بند یا ماده از این قرارداد را به هر علت باطل یا مبطل تشخیص دهد. طرفین توافق می کنند که در این صورت سایر شروط بصورت قراردادی مستقل از شرط باطل یا مبطل میان طرفین حاکم باشد.