برچسب: infomercial

15 تیر 1400

چگونه برای کسب و کار خود یک تبلیغات تلویزیونی مناسب ایجاد کنیم؟

این صاحبان کسب‌وکار هستند که باید کانال‌های ارتباط سازنده با مشتریان را انتخاب کنند. حتی زمانی که اینفومرشیال یا تبلیغات تلویزیونی به عنوان یک روش