برچسب: Gamification

22 مهر 1400

گیمیفیکیشن چیست؟ چه نقشی در مدیریت ارتباط با مشتری دارد؟

 آیا در شرکت شما هم کارکنان تمایل زیادی به ثبت اطلاعات در CRM (سیستم مدیریت ارتباط با مشتری) از خودشان نشان نمی‌دهند؟ اگر شما هم