برچسب: Customer Service

19 بهمن 1399

نکاتی برای بهبود سرویس پشتیبانی مشتری (بخش دوم)

در بخش اول این مبحث، به معرفی 6 نکته و ویژگی که باعث بهبود سرویس خدمات و پشتیبانی مشتری در سازمان یا مرکز تماس شما

19 بهمن 1399

نکاتی برای بهبود سرویس پشتیبانی مشتری (بخش اول)

مهم نیست که محصول شما چقدر عالی است، اگر خدمات و سرویس پشتیبانی مشتری شما در مرکز تماس ضعیف باشد و بهبود نیابد، باعث ناراضی