برچسب: CAC

19 آذر 1401

هزینه جذب مشتری (CAC) شاخص مهم در بازاریابی

هزینه جذب مشتری یا CAC یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در بازاریابی جهانی است. در واقع این شاخص در مشخص کردن موفقیت کمپین‌های بازاریابی و فروش