تهران، خیابان مطهری خیابان کوه نور، بن بست هشتم، پلاک ۸، طبقه سوم

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

دسته:کنترل هیجان

هوش هیجانی و تاثیر آن بر بازاریابی و مدیریت بحران
بازاریابی تلفنی

تاثیر هوش هیجانی در بازاریابی

شاید درک ارتباط میان هوش هیجانی و تاثیر آن در بازاریابی (تلفنی و …) و مدیریت بحران در ابتدا کمی دشوار باشد؛ ولی بدانید که مطالعات زیادی در این حوزه، انجام شده است. در واقع متخصصان حوزه مدیریت به این نتیجه رسیده‌اند که عوامل تاثیرگذار در موفقیت کسب و کار،

ادامه مطلب »