برچسب: کانتکت سنتر

06 مهر 1400

اصطلاحات کاربردی که کارکنان مرکز تماس باید بدانند!

در هر مرکز پاسخگویی به تماس‌ها یا هر مرکز ارتباطی، شاخص‌های عملکردی و اصطلاحات مختلفی استفاده می‌شود که اگر در مراکز تماس یا مراکز ارتباطات

20 تیر 1400

آیا مرکز تماس (مرکز تلفن) همان مرکز ارتباط یا کانتکت سنتر است؟

بسیاری از افراد به سختی می‌توانند تفاوت دو اصطلاح مرکز ارتباطات (Contact Center یا contact centre) و مرکز تماس یا مرکز تلفن (call center) را