برچسب: کال سنتر ترکیبی

08 آبان 1401

کالسنتر چیست و انواع آن کدامند؟

کالسنتر (مرکز تماس) یک دفتر مرکزی است که به مدیریت حجم زیادی از تماس‌های تلفنی ورودی و خروجی مشتریان می‌پردازد. معمولاً هم به درخواست‌های پشتیبانی