برچسب: کاریز فروش

19 آبان 1402

کاریز فروش چیست و چگونه مدیریت می شود؟

کاریز فروش، از مهم‌ترین ابزارهایی است که تیم مدیریت فروش استفاده می‌کنند. این ابزار نقشه‌ی راه فروش بوده که فرایندی برنامه‌ریزی شده است. این نقشه‌ی