برچسب: نیروی کار مرکز تماس

05 شهریور 1401

مدیریت نیروی کار در مرکز تماس (WFM)

در یک مرکز تماس، هنگامی که مصرف کنندگان با یک محصول یا خدمات مشکل دارند، با نمایندگان تماس می‌گیرند و انتظار دارند به مشکلات‌شان رسیدگی