برچسب: نیروی کار در مرکز تماس

14 شهریور 1401

بهینه سازی نیروی کار (WFO) چیست؟

بهینه سازی نیروی کار از یک کسب‌وکار پشتیبانی می‌کند. با ارائه داده‌های مهم در مورد عملکرد نیروی کار به رشد آن‌ها کمک می‌کند. WFO داده‌های