برچسب: نماینده مرکز تماس

20 اردیبهشت 1401

مهارت های برتر مرکز تماس که هر نماینده نیاز دارد

مراکز تماس عالی با استخدام نمایندگانی با مهارت های برتر و مناسب در مرکز تماس کار خود را شروع می‌کنند. در این مقاله برخی از

18 فروردین 1401

چگونه فرهنگ یادگیری را در مرکز تماس افزایش دهیم؟

افزایش فرهنگ یادگیری در شرکت از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشته باشید. برای اینکه بتوانیم فرهنگ یادگیری را در مرکز تماس

19 دی 1400

مرکز تماس؟! در آنجا چه کاری انجام می دهید‌؟ فقط با تلفن صحبت می‌کنید؟

وقتی برای اولین بار نام مرکز تماس را شنیدید چه چیزی تصور کردید؟ فکر کردید کارکنان این مراکز چه کارهایی انجام می‌دهند؟ ممکن است یک

12 دی 1400

هوای مرده در تماس، آیا من هنوز وصل هستم؟ کجا رفت؟

جورج برنارد شاو می‌گوید:«سکوت کامل‌ترین بیان تمسخر است». چند بار با یک مرکز تماس یا یک خط خدمات مشتری تماس گرفته‌اید و مدت‌های طولانی با