برچسب: نمابنده امور مشتریان

15 خرداد 1402

کارشناس امور مشتریان کیست؟

کارشناس امور مشتریان اولین نقطه اتصال و تعامل در ارتباط با مشتریان است. افرادی که در بخش امور مشتریان فعالیت می‌کنند، کار بسیار حساسی دارند.