برچسب: نقاط تماس سازمان

19 بهمن 1399

چالش های پیاده سازی CRM

پیاده سازی هر سیستم، استراتژی و فرآیندی در سازمان یا در کسب و کار مربوطه، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود که رویارویی با آن‌ها اجتناب‌ناپذیر