برچسب: مصاحبه تلفنی با کمک رایانه

26 شهریور 1400

CATI (مصاحبه تلفنی با رایانه) چیست و چه کارایی دارد؟

CATI مخفف مصاحبه تلفنی با کمک کامپیوتر است و یکی از ابزارهای مهم در انجام نظر سنجی و تحقیقات بازار است. همانطور که رایانه‌ها در