برچسب: مصاحبه تلفنی با کمک رایانه

26 شهریور 1400

مصاحبه تلفنی با رایانه چیست و چه کارایی دارد؟

رویکرد CATI مخفف مصاحبه تلفنی با کمک رایانه است و یکی از ابزارهای مهم در انجام نظر سنجی و تحقیقات بازار است. همانطور که رایانه‌ها