برچسب: مشتری ناراضی

29 مهر 1400

چگونه مشتریان ناراضی را به هواداران برندتان تبدیل کنید!

این موضوع یک اتفاق طبیعی در حوزه فروش و پشتیبانی تلفنی است که مشتریان ناراضی و عصبانی با هدف‌گیری کارکنان و پشتیبانان مراکز تماس، ناامیدی