برچسب: مشتری ناراضی

29 مهر 1400

بهترین پشتیبانی از مشتریان ناراضی در مرکز تماس

این موضوع یک اتفاق طبیعی در حوزه فروش و پشتیبانی تلفنی است که مشتریان ناراضی و عصبانی با هدف‌گیری کارکنان و پشتیبانان مراکز تماس، ناامیدی