برچسب: مشتری بالقوه

09 مهر 1400

بهترین ساعت در روز برای برقراری تماس فروش

در حوزه فروش تلفنی، پیش‌بینی بهترین ساعت برای برقراری تماس فروش با مشتریان کار ساده‌ای نیست. با در نظر گرفتن تأثیر همه‌گیری COVID-19 در نحوه

25 مرداد 1400

تفاوت بین تماس سرد و بازاریابی تلفنی چیست؟

بسیاری از افراد از اصطلاحات تماس سرد و بازاریابی تلفنی را به جای یکدیگر به کار می‌برند. این دو اگر چه نقاط مشترکی دارند، اما