برچسب: مشترکی شاکی

06 خرداد 1400

مشتری شاکی؛ خوبه یا بد؟

از بین مشتری های ناراضی و شاکی در مرکز تماس، به طور کلی مشتریان معدودی هستند که در عمل شکایت خود را مطرح می‌کنند و آن