برچسب: مزایای دورکاری

29 شهریور 1401

آیا دورکاری در مرکز تماس یک گزینه دائمی است؟

دورکاری این روزها یکی از راه‌های کسب درآمد است. این روش باتوجه‌به همه‌گیری بیماری کرونا بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفت. بسیاری از مشاغل را می‌توان از