برچسب: مدیریت نیروی کار

05 شهریور 1401

مدیریت نیروی کار در مرکز تماس (WFM) چیست؟

در یک مرکز تماس، هنگامی که مصرف کنندگان با یک محصول یا خدمات مشکل دارند، با نمایندگان تماس می‌گیرند و انتظار دارند به مشکلات‌شان رسیدگی