برچسب: فروش محصول

19 مهر 1400

تفاوت روابط عمومی و تبلیغات چیست؟

بسیاری از مشاغل معتقدند تبلیغات و روابط عمومی (public relations) نقش یکسانی را برای تجارت خود ایفا می‌کنند و در صورت انجام تبلیغات نیازی به

15 تیر 1400

چگونه برای کسب و کار خود یک تبلیغات تلویزیونی مناسب ایجاد کنیم؟

این صاحبان کسب‌وکار هستند که باید کانال‌های ارتباط سازنده با مشتریان را انتخاب کنند. حتی زمانی که اینفومرشیال یا تبلیغات تلویزیونی به عنوان یک روش