برچسب: شاخص کلیدی عملکرد

05 آبان 1400

دسته بندی استانداردها و kpiهای مهم مرکز تماس (کال سنتر)- بخش اول

خدمات‌رسانی مناسب به مشتری پایه و اساس اکثر کسب و کارها و بخش بزرگی است که مشتریان را وفادار نگه می‌دارد یا آن‌ها را به