برچسب: شاخص ارزیابی مشتریان

18 تیر 1402

شاخص ارزیابی مشتری چیست؟

شاخص ارزیابی مشتری، یک معیار کمی است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی رضایتمندی مشتریان نسبت به محصولات، خدمات و تجربه خرید استفاده می‌شود. این شاخص،