برچسب: سیستم پشتیبانی مشتری

07 آبان 1400

پشتیبانی مشتری؛ فاکتوری موثر بر حفظ مشتری و شهرت برند

پشتیبانی از مشتری دامنه‌ای وسیع از خدمات مربوط به مشتری‌ها برای کمک کردن به آن‌ها در استفاده از خدمات و محصولات یک شرکت می‌باشد. پشتیبانی