تهران، خیابان مطهری خیابان کوه نور، بن بست هشتم، پلاک ۸، طبقه سوم

مرکز تماس همکال

مرکز تماس همکال

دسته:سیستم تماس ویپ

تأثیر سیستم تماس ویپ بر کاهش استرس کارمندان
سایر مقالات مفید برای کسب‌کارها

4 مورد از مهم‌ترین تاثیرات سیستم تماس ویپ بر کاهش استرس در محیط کار

این طبیعی است اگر شما استرس را در محل کار تجربه کرده باشید. این استرس در بخش ارتباط با مشتریان یک مرکز تماس نیز ممکن است وجود داشته باشد. علت این استرس گاهی ناچیز (مانند خرابی دستگاه کپی) و گاهی حادتر (مانند درگیری با مشتریان یا همکاران) است، اما واقعیت

ادامه مطلب »