برچسب: زبان بدن

01 دی 1401

اهمیت زبان بدن در خدمات پاسخگویی به مشتریان

اغلب مردم بر این باورند که اهمیت زبان بدن در خدمات مشتریان زیاد نیست. اگر شما هم فکر می‌کنید که نمایندگان هنگام پاسخگویی به تماس،