برچسب: ریتنشن مارکتینگ یا بازاریابی بازگشتی

17 آبان 1401

ریتنشن مارکتینگ، یک نوع بازاریابی ارزان برای حفظ مشتری!

همه ما می‌دانیم که فرایند جذب مشتری جدید از حفظ مشتری قبلی سخت‌تر است. اینجاست که اهمیت ریتنشن مارکتینگ یا همان بازاریابی بازگشتی مشخص می‌شود.