برچسب: خدمات مشتری در بازاریابی

19 بهمن 1400

خدمات مشتری در بازاریابی تلفنی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

نقش خدمات مشتری در بازاریابی تلفنی مدرن بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که بسیاری از آن بی‌خبرند. در این مقاله قصد داریم