برچسب: خدمات مرکز تماس

22 اردیبهشت 1401

مدیریت مرکز تماس

برداشت اولیه مشتری از خدمات مرکز تماس در تمام کسب‌وکارها بسیار اهمیت دارد و این امر را با مدیریت مرکز تماس می‌توانید حرکت در این

16 فروردین 1401

چگونه سطح خدمات مرکز تماس خود را بهبود ببخشید!

معمولاً مشتریان در هنگام ناامیدی با مرکز تماس ارتباط برقرار می‌کنند. وظیفه اصلی این مراکز در پاسخگویی به تماس‌ها مبارزه با ناامیدی است. به همین

07 اسفند 1400

تلفن گویا چه ویژگی هایی دارد؟

اگر تا به حال با یک شماره تلفن کسب‌وکار تماس گرفته‌اید و با یک سلام خودکار پاسخ داده شده‌، که از طریق پیام‌های از پیش

19 دی 1400

مرکز تماس!؟ در آنجا چه کاری انجام می دهید‌؟ فقط با تلفن صحبت می‌کنید؟

وقتی برای اولین بار نام مرکز تماس را شنیدید چه چیزی تصور کردید؟ فکر کردید کارکنان این مراکز چه کارهایی انجام می‌دهند؟ ممکن است یک