برچسب: خدمات به مشتری

17 مرداد 1400

4 مورد از مهم‌ترین تاثیرات سیستم تماس ویپ بر کاهش استرس در محیط کار

این طبیعی است اگر شما استرس را در محل کار تجربه کرده باشید. این استرس در بخش ارتباط با مشتریان یک مرکز تماس نیز ممکن

07 تیر 1400

روش های ارتباط سازنده با مشتریان

ما به بهانه‌ها و انگیزه‌های متفاوت با مشتری، ارتباط برقرار می‌کنیم، بنابراین ارتباط با مشتریان؛ یک رابطه چندوجهی در کسب و کارهای ماست؛ که نوع