برچسب: خدمات به مشتری

17 مرداد 1400

4 مورد از مهم‌ترین تاثیرات سیستم تماس ویپ بر کاهش استرس در محیط کار

این طبیعی است اگر شما استرس را در محل کار تجربه کرده باشید. این استرس در بخش ارتباط با مشتریان یک مرکز تماس نیز ممکن

07 تیر 1400

از طریق این کانال ها با مشتری ارتباط سازنده برقرار کنید!

ما به بهانه‌ها و انگیزه‌های متفاوت با مشتری، ارتباط برقرار می‌کنیم، بنابراین ارتباط با مشتریان؛ یک رابطه چندوجهی در کسب و کارهای ماست؛ که نوع