برچسب: خدمات بازاریابی

21 مهر 1402

بازاریابی اجتماعی چیست و چه ارتباطی با بازاریابی تلفنی دارد؟

امروزه خرید از کسب‌وکارهایی که دارای مسئولیت اخلاقی و اجتماعی هستند، روبه‌رشد است. امید است با افزایش پویش‌هایی در زمینه مسائل اجتماعی و زیست محیطی،