برچسب: تماس

05 اسفند 1399

هنر گوش سپردن به مشتریان (شنیدن فعال) در خدمات مرکز تماس

مهارت شنیدن و داشتن یک گوش فعال؛ سنگ بنای برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان است. برای اینکه بتوانید درک بهتری از دغدغه‌های مشتریان در بخش