برچسب: تماس ضبط شده

30 خرداد 1402

تماس تبلیغاتی با صدای ضبط شده

همه‌ی ما حداقل برای یک بار، تماسی داشتیم که پس از برقراری آن یک پیام صوتی از پیش تعریف شده پخش شود. معمولا رویکرد این