برچسب: تفاورت بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی

15 آبان 1401

تفاوت بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی را چگونه تشخیص دهیم؟

اغلب افراد تفاوت بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی را تشخیص نمی‌دهند، یا تصور می‌کنند هر دوی آن‌ها یکی هستند. در واقع بازریابی و فروش تلفنی