برچسب: تعریف برون سپاری

23 بهمن 1399

برون سپاری چیست؟ (تعریف برون سپاری)

در طول سالیان متمادی نگاه‌های متفاوتی به  استراتژی «برون سپاری» گردیده است. برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها، برون سپاری به شرکت‌های دیگر را همچون ناجیِ کسب