برچسب: تعامل با مشتری

11 اسفند 1400

اصطلاحات کاربردی مرکز تماس که باید بدانید – بخش اول

شاید به واسطه کار در مرکز تماس یا حتی برای برون سپاری خدمات کسب‌وکار خود با مراکز تماس همکاری کرده باشید. ممکن است گاهی اصطلاحاتی

12 دی 1400

هوای مرده در تماس، آیا من هنوز وصل هستم؟ کجا رفت؟

جورج برنارد شاو می‌گوید:«سکوت کامل‌ترین بیان تمسخر است». چند بار با یک مرکز تماس یا یک خط خدمات مشتری تماس گرفته‌اید و مدت‌های طولانی با