برچسب: تبلیغات

19 مهر 1400

روابط عمومی (PR) در مقابل تبلیغات، تفاوت در چیست!

بسیاری از مشاغل معتقدند تبلیغات و روابط عمومی (public relations) نقش یکسانی را برای تجارت خود ایفا می‌کنند و در صورت انجام تبلیغات نیازی به

30 بهمن 1399

کامنت مارکتینگ انسانی در برابر کامنت مارکتینگ رباتی

به طور کلی، هر محیطی که محل اجتماع انسان‌ها باشد، محل مستعدی برای تبلیغ است. شبکه‌های اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیستند. توسعه استفاده