برچسب: بهبود خدمات

15 مهر 1400

برون سپاری مرکز تماس

برون سپاری مرکز تماس با بهینه‌سازی فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های اساسی، تجارب مشتری را در دریافت پشتیبانی‌های مختلف بهبود می‌بخشد. کارکنان در ارائه خدمات باکیفیت‌تر